Condoleance register 0183 - 40 90 67 24/dag

Kosten en verzekering

Kosten
Een uitvaart is maatwerk. Doordat we invulling geven aan uw persoonlijke wensen kunnen de kosten van elke uitvaart verschillend zijn. Hoe hoog de kosten zijn is afhankelijk van de keuzes die u maakt. Als duidelijk is hoe de uitvaart er ongeveer uit gaat zien, ontvangt u een overzichtelijke kostenbegroting. Indien nodig kunt u uw keuzes bijstellen. Ook bij een beperkt budget is over het algemeen een mooie en persoonlijke uitvaart mogelijk.

Verzekering
Wanneer de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten kan dit een kapitaalverzekering of een verzekering in natura zijn. Bij een kapitaalverzekering wordt een bepaald bedrag uitgekeerd. Bij een naturaverzekering gaat het om een uitkering in de vorm van een pakket goederen of diensten. Als u besluit de uitvaart door een ander te laten verzorgen dan keert de verzekeringsmaatschappij een bedrag uit in plaats van de te leveren goederen of diensten.
Veel mensen denken dat ze verplicht zijn om de uitvaartondernemer te kiezen bij wie ze verzekerd zijn. Dat is niet zo, iedereen is vrij om de uitvaartonderneming te kiezen die bij hem of haar past.

Ook als u elders verzekerd bent kunnen wij uw uitvaart verzorgen.